Zapisy

Chcesz się zapisać? 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod linkiem:

https://bip.luzino.eu/a,15069,rekrutacja-do-placowek-wychowania-przedszkolnego-oraz-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20.html

(Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów dotyczących rekrutacji.)

Wnioski prosimy składać od dnia 28 lutego do dnia 27 marca 2024r. w budynku przedszkola (od godz. 9.00 do 14.00).

 

Wzory dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

https://bip.luzino.eu/api/files/11851

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

https://bip.luzino.eu/api/files/11855

3. Oświadczenie o samotnym wychowaniu

https://bip.luzino.eu/api/files/11856

4. Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej

https://bip.luzino.eu/api/files/11857

5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

https://bip.luzino.eu/api/files/11858

6. Oświadczenie o zatrudnieniu

https://bip.luzino.eu/api/files/11859

7. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola

https://bip.luzino.eu/api/files/11860

8. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

https://bip.luzino.eu/api/files/11861

 

Następujące druki dostępne są również do pobrania na stronie:

https://bip.luzino.eu/a,15069,rekrutacja-do-placowek-wychowania-przedszkolnego-oraz-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20.html

Skip to content